جهاد دانشگاهی
مدت دوره:
30 ساعت
تعداد جلسات:
12 جلسه
روزهای برگزاری:
تعیین نشده
زمان برگزاری:
تعیین نشده
فرصت باقیمانده ثبت نام:


تاریخ شروع: 1399-05-16
تاریخ پایان: 1399-08-22
مهلت ثبت نام: 1399-04-25 - 21:45
ظرفیت باقیمانده: 20
امکان پرداخت قسطی: ندارد
قیمت دوره: 590000 تومان
قابل پرداخت:

590000 تومان


توضیحاتی در مورد این دوره:‌

  • پیش نیاز: First 1

  • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

  • کتاب: First Friends 2

  • نام قبلی: Kids 2

  • دوره عمومی

سرفصل های این دوره در حال تدوین است. 

لیست کلاس های آموزشی مرکز ۱ پنج رمضان

1399-03-10

First 1

مهدی اخوان

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

01:00 الی 02:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 255000 تومان

1399-03-10

First 3

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 600000 تومان