جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

تهران بزرگ - آموزشگاه اقدسیه

دوره های برگزار شده:
0
تعداد اساتید:
1
فراگیران:
3
دوره های جاری:
4
آدرس: اقدسیه - خ فیروز بخش - پاساژ صدف - ط 2-پ4 – و4
تلفن: 22809474