جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

آخرین اخبار

آموزشگاه رانندگی اقدسیه
1399-10-10 | ب.ظ. 16:09

آموزشگاه رانندگی اقدسیه

آموزشگاه رانندگی اقدسیه

دوره های در حال تکمیل

1399-12-10

دوره آموزش رانندگی

سیدعزیز آشنا

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 19:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 200000 تومان

1399-12-30

دوره آموزش رانندگی (ویژه افراد میانسال)

تعیین نشده است.

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 250000 تومان