دوره آموزشی ICDL ویژه کارکنان شهرداری تهران با 20 درصد تخفیف ویژه