کتاب «مبانی نانوکاتالیست های پایه سرامیکی» وارد بازار نشر شد

1399-05-01 فرهنگی
کتاب «مبانی نانوکاتالیست های پایه سرامیکی» توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی یزد به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد؛ کتاب مبانی نانوکاتالیست­ های پایه سرامیکی با مولفان فرناز آسا، لیلا شریفی، حسین عجمین و سیدحسین میرحسینی توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی یزد منتشر شد.

با توجه به استفاده روزافزون از کاتالیست­ های پایه سرامیکی در صنایع گوناگون و اهمیت فراوان علم نانو در این زمینه، کتاب مذکور می­تواند برای دانشجویان، متخصصان و کارشناسان فنی رشته­ های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محیط علمی و صنعتی کاربرد داشته باشد.

 این کتاب در 5 فصل و 216 صفحه به بررسی اثر پایه ­های سرامیکی بر خواص کاتالیست­ ها پرداخته است.

در فصل اول این کتاب به بررسی مفاهیم پایه در مورد کاتالیست­ ها و در فصل دوم انواع پایه­ های سرامیکی و تأثیر آن بر خواص کاتالیستی پرداخته می شود و در ادامه روش­ های تولید پایه ­ها و کاتالیست ­های پایه سرامیکی در فصل سوم مورد بررسی قرار می ­گیرد.

همچنین خصوصیات فیزیکی شیمیایی کاتالیست­ ها توسط آزمون­ های گوناگون در فصل چهارم مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت در فصل پنجم موارد مصرف کاتالیست­ های پایه سرامیکی در صنایع گوناگون شیمیایی بررسی می شود.