توسعه‌ی صنایع فرهنگی و خلاق با رویکرد ایجاد اشتغال/ راه‌اندازی مراکز تخصصی این حوزه

تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین جهاددانشگاهی و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، این تفاهم‌نامه عصر امروز (چهارشنبه، 7 خرداد) در محل پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی، به امضای دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و سید مرتضی بختیاری رییس کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) رسید.

موضوع تفاهم‌نامه‌ی منعقدشده بین جهاددانشگاهی و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره)، همکاری در راستای تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های ارتقای شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق حمایت از نوآوری و تقویت و توسعه‌ی نرم افزاری و سخت افزاری صنایع فرهنگی در راستای ایجاد و توسعه کسب و کارهای تخصصی و اشتغال محرومان است.

حمایت، توسعه و پشتیبانی از کسب‌وکارها و اشتغال جامعه‌ی هدف کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) با راه‌اندازی مراکز تخصصی صنایع فرهنگی و حمایت از ایجاد واحدها، مراکز رشد و مراکز مشاوره‌ی کارآفرینی تخصصی و ارتقای سطح دانش تخصصی و افزایش مهارت‌های نیروی انسانی در کارکنان و مددجویان این کمیته از طریق تولید محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای مورد نیاز از اهداف مهم این تفاهم‌نامه است.

 

تعهدات جهاددانشگاهی

مشارکت در راه‌اندازی مراکز تخصصی و حرفه‌ای در حوزه‌ی صنایع فرهنگی و خلاق در راستای حمایت از ایده‌های نوآورانه و ایجاد فضای کار اشتراکی، مراکز رشد، شتاب‌دهنده ها و...  به منظورحمایت، توسعه و پشتیبانی از اشتغال جامعه‌ی هدف کمیته‌ی امداد، ایجاد زمینه‌ی حضور افراد فعال، نخبه و علاقه‌مند تحت پوشش کمیته‌ی امداد امام(ره) در مراکز و شرکت‌های دانش بنیان، صنایع فرهنگی و خلاق، همکاری در راستای ظرفیت‌یابی، ظرفیت‌سنجی وظرفیت‌سازی در جامعه‌ی هدف این کمیته به‌منظور ارتقای سطح درآمدی، دانشی و فرهنگی آن‌ها با استفاده از توان اشتغال‌زایی، آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی، طراحی، برنامه‌ریزی، ایجاد و هدایت کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی به‌ویژه در حوزه‌ی صنایع فرهنگی، فناور وخلاق با هدف به‌کارگیری افراد مستعد از بین گروه‌های هدف کمیته‌ی امداد از جمله تعهدات جهاددانشگاهی در این تفاهم‌نامه می‌باشد.

هم‌چنین مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و نشست‌ها جهت ارایه دست آوردها در حوزه همکاری با امداد امام(ره)، تدوین و برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش در راستای توانمند سازی، پرورش خودباوری و کمک به مدد جویان برای استفاده از استعداد، توان فکری، ایده یابی و ایجاد اشتغال و درآمد جهت کمک به حل مسائل معیشتی آن‌ها، همکاری برای توسعه مشارکت‌های مردمی در برنامه‌ها و خدمات کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) با استفاده از ظرفیت ایسنا، ایکنا و مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی و همکاری در تولید محتواهای فرهنگی، علمی،آموزشی، رسانه‌ای و اشتغال‌محور از دیگر تعهدات جهاددانشگاهی در تفاهم‌نامه‌ی ذکر شده است.

ایجاد زمینه‌ی بهره‌برداری از ظرفیت اساتید و خبرگان جهاددانشگاهی جهت برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی ضمن خدمت برای همکاران کمیته‌ امداد، بهره‌برداری از ظرفیت فضا و امکانات جهاددانشگاهی برای برگزاری رویدادها و آموزش‌های جمعی اشتغال، همکاری در موضوع بهبود فضای کسب‌وکار کشور با تمرکز بر فضای کسب‌وکار محرومان، کمک به ارایه‌ی روش‌های کارآمد و نوین در حوزه‌ی بازاریابی و فروش محصولات مددجویان این کمیته به‌ویژه صنایع فرهنگی و خلاق، کمک به راه‌اندازی مراکز نیکوکاری کارآفرینی با همکاری واحدهای جهاددانشگاهی سراسر کشور، معرفی کارآفرینان حرفه‌ای فعال در بازار کسب‌وکار مرتبط با جهاددانشگاهی به کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) به‌منظور مشارکت در الگوی راهبری شغلی و آسیب‌شناسی وشناسایی عوامل مولد فقر و ارایه‌ی راهکارهای پیشگیری از آن نیز برعهده‌ی جهاددانشگاهی در این تفاهم‌نامه می‌باشد.

 

تعهدات کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره)

هم‌چنین شناسایی و معرفی مددجویان مستعد جهت استفاده از خدمات موضوع تفاهم‌نامه، همکاری در راه‌اندازی مراکز تخصصی و شرکت‌های حرفه‌ای حوزه‌ی صنایع فرهنگی و خلاق، تامین هزینه‌‌ی آموزش افراد جهت به‌کارگیری آن‌ها در شرکت‌های صنایع فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات کمیته‌ی امداد، همکاری در برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، در اولویت قراردادن ارایه‌ی تسهیلات به مددجویان و شرکت‌های صنایع فرهنگی و خلاق ایجادشده، دراختیار قراردادن دانش و تجربیات موجود سازمان در زمینه‌ی توانمندسازی و ایجاد اشتغال به‌عنوان ابزار لازم برای دستیابی به اهداف تفاهم‌نامه از جمله تعهدات کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) در این تفاهم‌نامه است.

 

 تعهدات مشترک

تلاش و همکاری در راستای توسعه‌ی فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی، گردشگری و توجه ویژه به زیست‌بوم‌ها، نخبگان و طبقه‌ی خلاق  هر شهر و سامان‌دهی آن‌ها، تلاش و همکاری در راستای شناسایی مزیت‌های نسبی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرها و روستاهای کشور و بسترسازی در راستای شکوفایی مزیت‌های نسبی از طریق همکاری با عناصر کلیدی فرهنگی ـ اجتماعی محلی، تلاش و همکاری در راستای برقراری ارتباط فعال و موثر به منظور برگزاری رویدادهای کارآفرینی مشترک با هدف تسهیل در ایجاد کسب‌وکارها و تحقق ماموریت‌های توسعه‌ی هر دو نهاد نیز از جمله تعهدات مشترک بین جهاددانشگاهی و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) می‌باشد.

هم‌چنین تلاش و همکاری در راستای جلب مشارکت نخبگان برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مورد تفاهم ملی، منطقه‌ای و محلی، تلاش و همکاری در راستای بسترسازی ایجاد وگسترش فضای مناسب برای راه‌اندازی نمایندگی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در مراکز استان‌ها و شهرهای مورد توافق، تشکیل کارگروه‌های مشترک فرهنگی، اشتغال، آموزش و پژوهش به‌منظور توانمندسازی و ارتقای برنامه از نظر کمی و کیفی در راستای اهداف و برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ظرفیت‌ها وامکانات هر دو مجموعه در راستای اهداف مشترک و برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی به‌منظور گسترش فعالیت‌ها و برنامه‌های مشترک از دیگر تعهدات مشترک این دو نهاد به یک‌دیگر در تفاهم‌نامه‌ی امضاشده است.

گفتنی است، مدت اعتبار این تفاهم‌نامه پنج‌ساله می‌باشد.